Lichaamsgerichte psychologie
Marjon Peeman

Wat is lichaamsgerichte psychologie?

Wat is lichaamsgerichte psychologie?

Lichaamsgerichte therapie is een vorm van psychotherapie waarbij het lichaam centraal staat. Het lichaam draagt alle bewuste en onbewuste ervaringen met zich mee, en het is daarom uitermate geschikt om mee te werken. Lichaamsgerichte psychologie haalt je onderdrukte emoties terug die door stress of trauma zijn bevroren, herstelt je vermogen om te voelen en maakt het mogelijk dat je anders/reëlere en positiever leert kijken naar jezelf in het hier en nu. Lichaamsgerichte therapie wordt toegepast bij klachten op fysiek, mentaal en/of emotioneel gebied. Het kan een goed alternatief zijn voor de reguliere individuele gesprekken met een psycholoog.

We zijn geneigd te focussen op dat wat ons verstand ons vertelt, maar vergeten vaak ons lichaam. Juist in deze tijd, waarin de maatschappij veel van ons cognitieve vermogen vraagt, is het belangrijk om oog te houden voor ons lichaam. Juist in ons lichaam slaan we belangrijke informatie op over de positieve en negatieve ervaringen in het verleden.

Mensen met (psychische of psycho-somatische) klachten weten vaak verstandelijk wel wat er aan de hand is, maar komen toch niet verder met hun klachten. Ik werk met (focussen)gesprek, massagetechnieken, hartcoherentie en lichaamsgerichte oefeningen om de klachten te verhelpen.

We kijken samen niet alleen naar de problemen, maar ook juist naar het versterken van je (verborgen) eigenschappen en kwaliteiten, zodat deze meer op de voorgrond kunnen komen. We kijken in een breder kader, om goed aan te sluiten bij jouw persoonlijke behoeften aan verandering. Bredere thema’s als zingeving, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven komen aan de orde. Samen met mij kun je werken aan het loslaten van oude patronen en tegelijkertijd leren ervaringen uit het verleden een plek te geven.

Ik werk vanuit openheid en respect en hecht veel waarde aan integriteit en humor. Je leert ervaren wat je belemmert, hoe je hier anders mee om kunt gaan en hoe je je eigen keuzes kunt maken.

Lichaamsgerichte therapie is een vorm van psychotherapie waarbij het lichaam centraal staat. Het lichaam draagt alle bewuste en onbewuste ervaringen met zich mee, en het is daarom uitermate geschikt om mee te werken.

Lichaamsgerichte therapie draagt bij aan het vergaren van nieuwe inzichten, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Het kan een goed alternatief zijn voor of aanvullend zijn op de reguliere gesprekken met een psycholoog. Samen met de therapeut kun je werken aan het loslaten van oude patronen en tegelijkertijd leren ervaringen uit het verleden een plek te geven. Ook wordt gekeken naar verborgen eigenschappen en kwaliteiten, zodat deze meer op de voorgrond kunnen komen.

Lichamelijke sensaties, gevoelens, gedachten en handelingen zijn allemaal manifestaties van onze levenskracht. Als deze levenskracht vrij kan stromen, geeft dat vitaliteit en een fijn gevoel. Een lichaamsgericht therapeut zoekt bij de cliënt hoe deze levenskracht gestagneerd is en helpt die te bevrijden.

Bij lichaamsgericht werken wordt uitgegaan van een holistische benadering. Dat betekent dat het lichaam de gehele persoon symboliseert, waarbij lichaam en geest één geheel vormen. Juist in deze tijd, waarin de maatschappij veel van ons cognitieve vermogen vraagt, is het belangrijk om oog te houden voor ons lichaam.

De cliënt ontvangt volledige en onverdeelde aandacht en acceptatie. Verder doet de cliënt het zelf. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces. Naarmate de therapie vordert neemt de innerlijke wijsheid en kracht toe (inzichten, leren contact maken met gevoel, herkennen van patronen, zelf oefeningen doen). In de afbouwfase is de therapie ook gericht op zelfredzaamheid.

De lichaamsgerichte therapeut maakt gebruik van inzichten en middelen die ervan uitgaan dat lichaam en geest subtiel op elkaar inwerken. In biodynamische therapie komt het lichaam altijd aan bod. In de visie van de biodynamische psychologie heeft het lichaam een eigen bewustzijn dat ervaringen opdoet en verwerkt. Mensen lopen in hun leven verwondingen op die zich als reactiepatronen in het lichaam laten zien. De lichaamsgerichte psychologie gaat ervan uit dat het lichaam zelf in staat is de ervaringen te verwerken en de opgebouwde patronen te veranderen.

Omdenken, wat is lichaamsgerichte psychologie.
Omdenken, wat is lichaamsgerichte psychologie.

Meer informatie over lichaamsgerichte psychologie