Lichaamsgerichte psychologie
Marjon Peeman

Privacyreglement

Privacy en vertrouwelijkheid van onze samenwerking

  • Marjon is gehouden aan de beroepscode (ethiek en gedrag en beroepsprofiel) van de SBLP.
  • Marjon stelt de belangen van de jou als cliënt centraal in de therapie.  
  • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De informatie van het intakeformulier en verslaglegging van de sessies wordt door de therapeut in een afgesloten dossier 15 jaar bewaard en alleen gebruikt tbv van de cliënt en de therapeutische relatie.  
  • Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die in het belang zijn van onze samenwerking en om je uit te nodigen en op de hoogte te houden van bijeenkomsten of activiteiten die ik organiseer. Deze worden niet aan derden verstrekt.  
  • Je hebt het recht je dossier in te zien. Als je van dat recht gebruik wilt maken, plannen we daar een sessie voor in.