Lichaamsgerichte psychologie
Marjon Peeman

Stress en burn-out

Stress en burn-out

Stress brengt je lichaam in staat van paraatheid. Je polsslag versnelt, je spieren spannen zich en je ademhaling wordt sneller en dieper. Stress zorgt ervoor dat je extra alert kunt reageren of geconcentreerd kunt werken aan een lastige klus. Deze spanning hoort bij het leven en is gezond. Stress is ongezond als je te lang spanning voelt en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. te lang te veel stress krijg je klachten. Burn-out of overspannenheid kan optreden als je langdurig onder grote druk moet presteren, waarbij een doorlopend gevoel van angst (stress) wordt ervaren. Burnout wordt ook wel beschreven als ‘werk-gerelateerde depressie’. Je lichaam en brein zijn uit balans geraakt en herstel vraagt tijd en rust.

Die spanning kan allerlei oorzaken hebben. Eigenschappen als perfectionisme, veeleisend zijn voor jezelf, moeilijk nee kunnen zeggen, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel bepalen voor een grote mate hoe jij omgaat met stress. In het uiterste geval kun je overspannen of burn-out raken.

Stress en burnout

Wat is stress?

Vanuit biologisch oogpunt is stress een reactie op een bedreigende situatie. In zo’n situatie zet ons brein twee systemen in werking, die zorgen voor een ‘of vluchtreactie’. Binnen het autonoom zenuwstelsel kent het lichaam een ‘gaspedaal’, de vecht- sympaticus, en een ‘rempedaal’, de parasympaticus. Normaal gesproken zijn de sympaticus en de parasympaticus in balans. Maar wanneer er sprake is van langdurige stress in het lichaam, blijft het gaspedaal als het ware ingedrukt en ontstaat er een disbalans. Langdurige stress triggert niet alleen spanningen en angst, maar bijvoorbeeld ook chronische pijn en overtraindheid. Je bent oververmoeid, kan je niet meer concentreren, raakt snel overprikkeld en het ontbreekt je aan energie om activiteiten te ondernemen. We spreken dan niet meer over stressklachten maar meestal over een burn-out.

Door chronische stress verandert uiteindelijk de structuur van onze hersenen. Kortom: we raken in een neerwaartse spiraal die uiteindelijk leidt tot overspannenheid of burn-out. Stress klachten gaan ook vaak gepaard met angst, depressieve gevoelens, slaapproblemen en weinig lichaamsgevoel.

Behandeling van stress en burn-out

Stress en burn-out vraagt vaak om een persoonlijke aanpak. Afhankelijk van jouw specifieke klachten, maken we een individueel plan. Voor zowel lichamelijk, mentaal en emotioneel herstel werken we vaak met een combinatie van lichaamsgerichte psychologie, ademhaling, massage en hartcoherentie. Deze methoden zetten we in om met name ook je autonome zenuwstelsel weer in balans te krijgen. Het gaat dan om de aansturing van alle processen in je lichaam, waar door het te veel aan stress een blijvende overactiviteit of onderactiviteit is ontstaan, waardoor je niet meer in rust en ontspanning kunt komen en slaapproblematiek ervaart of juist niet meer tot actie komt.