Lichaamsgerichte psychologie
Marjon Peeman

Post traumatische stress

Post traumatische stress (PTSS)/ traumaverwerking

Veel mensen maken tijdens hun leven een schokkende gebeurtenis mee, waarna ze kortdurend posttraumatische stressklachten hebben; dit is een gebruikelijke reactie. De meeste mensen kunnen een schokkende gebeurtenis goed verwerken met steun van de omgeving, maar bij 10% blijven de stressklachten bestaan. Bij een posttraumatische stress komen hele nare ervaringen steeds terug in uw gedachten of dromen. Verschijnselen zijn spanning, woede-uitbarstingen, vermijden van dingen die herinneren aan de traumatische gebeurtenissen en minder interesse in alles. Ook kinderen en jongeren kunnen post traumatische stress ontwikkelen.

Behandeling van post traumatische stress

Voor post traumatische stress zijn verschillende behandelingen. Welke behandeling voor jou het beste is, hangt af van je klachten en van wat je zelf wilt. Bij post traumatische stress zijn de hersengolven minder goed gecoördineerd. Het brein heeft moeite met het wegfilteren van irrelevante informatie en heeft problemen met het acht slaan op de situatie van hier en nu. Getraumatiseerde mensen vertonen vaak last van trage golven in hun frontale hersenkwabben. Neurofeedback wordt regelmatig gebruikt als behandeling voor post traumatische stress. Het is een effectieve therapie die kan worden toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen. Een van de veelbelovende neurofeedback behandelingen is alfa/thèta training, waarbij vastgeroeste associaties losgeweekt worden en nieuwe dingen kunnen worden aangeleerd. Door middel van neurofeedback neemt de kracht en emotionele lading van een nare herinnering af. Lichaamsgerichte psychologie kan de stressklachten verminderen. In een veilige omgeving ‘herkauw’ je de schokkende gebeurtenis. Door er veel over te praten slijten de bijbehorende emoties. Je ervaringen krijgen zo langzaam een ‘gewone’ plaats in je leven. Je bepaalt zelf hoeveel je over je ervaringen kwijt wilt. Zo houd je zelf de controle. Door je ervaringen niet alleen te vertellen en begrijpen maar ze ook lijfelijk te voelen en ervaren, ben je beter in staat om de ervaringen een plek te geven in je dagelijkse leven en lichamelijke en emotionele stress te verminderen.

Vosje - depressieve klachten.