Lichaamsgerichte psychologie
Marjon Peeman

Lichaamsgerichte psychologie deel 2

Lees verder over lichaamsgerichte psychologie

Lichaam en geest werken samen

De lichaamsgerichte psychologie gaat uit van een organische verbinding tussen lichaam en geest, waarbij de levensenergie vrij en spontaan kan stromen en pulseren in alle lagen. Wanneer het moeilijk of onmogelijk is om emoties te uiten, ontstaan er gedragspatronen die aan de omgeving zijn aangepast. Soms zijn die gedragspatronen adequaat, maar niet altijd. Er kunnen ook psychische of lichamelijke blokkades door ontstaan.

Deze blokkades vormen in eerste instantie een beschermende weerstand, maar kunnen op den duur problemen opleveren. Het contact met de eigen emoties, de eigen levensenergie, gaat verloren, en er kunnen gevoelens van onzekerheid, depressie, schuld en schaamte ontstaan. Het lichaam heeft van oorsprong het vermogen om zich te herstellen na gebeurtenissen die spanning veroorzaken. Bij dit herstel spelen de darmen een belangrijke rol: deze verteren naast voedselresten ook spanningsresten van emoties. Wanneer de spanning in het organisme te hoog oploopt, stagneert de peristaltiek. Dit stagneert ook het zelfregulerend vermogen van ons lichaam.
Door het losmaken van spanningen en het tot expressie brengen van ingehouden emoties kan het zelfregulerend vermogen worden hersteld, en kunnen er andere manieren ontstaan om met spanningen en emoties om te gaan.

We ontwikkelen ons ervarenderwijs in relatie met onze omgeving. Dit gaat gepaard met lichamelijke en mentale conditioneringen. In de loop van onze ontwikkeling leiden die conditioneringen tot verstarring in bepaalde conclusies, aannamen, overlevingstrategieën. In ons lichaam vertalen die zich in energieblokkades in de verschillende lagen: zoals spierspanning, vloeistofdruk, blokkade in de ademhaling, pantsering in de spijsverteringsorganen. Zo kun je bij veel stress bijvoorbeeld last hebben van darm- en maagklachten, hoog ademhalen en bijvoorbeeld hoofdpijn of nek- en schouderklachten.

Ontstaan van en theorie achter de lichaamsgerichte psychologie

De basis van de biodynamische lichaamsgerichte psychologie is ontwikkeld door Gerda Boyesen (Fysiotherapeut en psychologe) in de zestiger jaren in Noorwegen, Ze bouwde voort op de ontdekking van Wilhelm Reich, die ontdekte hoe onderdrukte emoties worden vastgehouden in het spierpantser in het lichaam en hoe deze spanning de levensenergie daarmee de authenciteit, vitaliteit en gezondheid blokkeert. Naast een spierpantser, ontdekte Gerda Boyesen dat er door het onderdrukken van emoties ook een weefsel-, ingewanden-, adem- en hersenpantser ontstaat. Ze ontdekte dat de darmen hier een belangrijke rol vervullen in de afvoer van giftige- en afvalstoffen. Tijdens massages ontdekte Gerda Boyesen borrelende geluiden in het maag- darmkanaal (psychoperistaltiek). Naast voedsel verteren, zorgt ons spijsverteringskanaal ook voor de vertering en afvoeren van spanning en stress. Onze darmen worden inmiddels om deze reden aangemerkt als het tweede brein. Zo kun je bij veel stress bijvoorbeeld last hebben van darm- en maagklachten.

Gerda Boyesen ontdekte zo de relatie tussen aanwezigheid van afvalstoffen en de ontwikkeling van aanpassingspatronen en het vermogen van de mens om de afvalstoffen te verteren via het lichaam via de psychoperistaltiek. Hierop ontwikkelde ze verschillende massages, die aansluiten bij de verschillende aanpassingspatronen, zodat stressneuroses kunnen worden verteerd. Zo wordt het zelfregulerend vermogen van het lichaam hersteld, kom je los van je oude aanpassingspatronen waardoor je veiliger en vrijer gaat voelen met meer kwaliteit van leven.