Lichaamsgerichte psychologie en neurofeedback
Marjon Peeman

Praktisch

Praktisch

Voor het trainen van de hersenen worden er een aantal sensoren op je hoofd geplaatst. De hersengolven worden binnen de gewenste waardes getraind, door operante conditionering (straffen en belonen). Ons brein is zeer gevoelig voor beloning en wanneer bepaald gedrag consequent beloond wordt, zorgt ons brein ervoor dat we dit gedrag vaker vertonen.

Bij klachten wijken de hersengolven af van de standaard norm. De training vindt plaats door visuele (kijken)en auditieve (horen) terugkoppeling, die gegeven wordt tijdens het kijken van bijvoorbeeld een DVD/film. De DVD/film speelt af wanneer er een juist hersengolven patroon wordt geproduceerd en gaat uit wanneer dit niet het geval is. Het brein wil de film graag kijken en wordt op deze manier getriggerd om de gewenste hersengolven te produceren. Op deze manier wordt het brein weer in balans getraind. Neurofeedback kan gezien worden als een soort fysiotherapie voor het brein. Met neurofeedback wordt gericht gefocust op de specifieke gebieden die uit balans zijn. Het probleem wordt daardoor bij de bron aangepakt, zodat het brein in zijn geheel weer goed kan functioneren.

Sommige cliënten krijgen na verloop van tijd een gevoel van controle over de feedback, maar de meeste mensen ervaren geen of nauwelijks controle. Het leerproces dat bij neurofeedback plaatsvindt is grotendeels onbewust, het is dus niet erg om weinig controle te ervaren. Er zijn wel factoren die kunnen bepalen wanneer een sessie goed verloopt. Na stressvolle gebeurtenissen of een nacht met weinig slaap gaat een neurofeedback sessie vaak minder goed.

Voorbeeld van neurofeedback.

Korte en intensieve behandeling geeft snel resultaat

De training start met het afnemen van een volledige EEG (QEEG) van de hersenen, om goed in kaart te brengen of je klachten ook terug te lezen zijn in het EEG van je hersenen. Op basis van de EEG en je klachten wordt een trainingsprotocol gekozen, waar je vervolgens mee gaat trainen. De trainingsperiode is intensief met 1 à 2 sessies per week waarbij elke sessie bestaat uit neurofeedback training en individuele therapeutische ondersteuning. De eerste verbeteringen zijn meestal na 10 sessies merkbaar.  Wanneer de behandeling tot een verbetering van de klachten heeft geleid, gaan we door met de training. Langetermijnresultaten worden meestal bereikt na 20-40 sessies. Deze intensieve aanpak is nodig voor een blijvend, langdurig effect. Wat je brein geleerd heeft, verleerd het niet meer.

Geen medicatie & geen bijwerkingen

Neurofeedback heeft geen tot weinig bijwerkingen wat een voordeel is in vergelijking met medicatie, waar wel regelmatig bijwerkingen voorkomen. Wanneer het brein uit balans is of niet goed functioneert heeft dat vaak verband met een disbalans in neurotransmitters.  Met medicatie wordt getracht deze disbalans op te heffen, maar vaak zorgt dit voor bijwerkingen omdat het een verstoring kan brengen in andere stoffen.

Door het in balans trainen van de hersenactiviteit wordt de aanmaak van stoffen gestimuleerd en ontstaat er een natuurlijke aanmaak waarin neurotransmitters uitgebalanceerd worden. Bij neurofeedback behandelen we de bron van de klachten, het functioneren van het brein. Zodra de hersenen zijn getraind om verschillende elektrische communicatiepatronen te produceren is er geen verdere behandeling nodig. Dit in tegenstelling van medicijnen die geen wijzigingen aanbrengen in de fundamentele hersenactiviteit en uitsluitend werken zo lang als je ze gebruikt. De behandeling kan ook een aanvulling zijn op medicatie. Iedereen is anders, dus het gaat altijd om een goede individuele afstemming tussen klachten en behandeling.