Lichaamsgerichte psychologie en neurofeedback
Marjon Peeman

Hersengolven

Hersengolven

Het EEG bestaat uit metingen van verschillende hoogtes (amplitude) en golflengtes (frequenties). Frequentie verwijst naar het aantal keren dat een golfvorm stijgt en daalt binnen een seconde en wordt gemeten in hertz (Hz) of cycli per seconde (cps). Afwijkingen in de amplitude van EEG frequenties kunnen inzicht geven in de oorzaak van psychische problematiek. EEG frequenties kunnen worden opgedeeld in verschillende frequentiebanden. Er is veel onderzoek gedaan naar de rol die deze frequentiebanden hebben bij verschillende cognitieve functies en psychische stoornissen.

De hersengolven zorgen voor de communicatie tussen verschillende hersengebieden. Net zoals bij de bloeddruk en hartslag moeten deze golven binnen bepaalde waardes vallen. Wanneer hersengolven buiten deze waardes vallen, communiceren de verschillende hersengebieden onvoldoende efficiënt met elkaar. Je hersenen zijn als het ware uit balans. Dit kan er toe leiden dat je psychische en/of lichamelijke klachten ervaart. Bij (traumatische) stress is er bijvoorbeeld vak sprake van overmatige activiteit in het angstcentrum (in de rechter temporale hersenkwab), in combinatie met te veel trage hersengolfactiviteit.

Door het trainen van de hersenen, kan je brein leren om de communicatie tussen de hersengebieden te herstellen en weer in balans komen. Deze processen vinden plaats in het onbewuste gedeelte van de hersenactiviteit. Neurofeedback is juist werkzaam op dit onbewuste gedeelte van de hersenactiviteit. Hierdoor kunnen we met maatwerk cliënten leren de hersengolven te beïnvloeden Neurofeedback is een veilige en duurzame behandeling voor deze klachten en kan een alternatief zijn voor of effectieve aanvulling zijn op medicatie.

Hersengolven